Skip to main content

Clinical significance of epithelial-mesenchymal transition.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Fernando, Romaine I; Hamilton, Duane H; Huang, Bruce; Palena, Claudia
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990967
PubMed Central
by Hirasawa, Manabu; Noda, Kousuke; Noda, Setsuko; Suzuki, Misa; Ozawa, Yoko; Shinoda, Kei; Inoue, Makoto; Ogawa, Yoko; Tsubota, Kazuo; Ishida, Susumu
texts
eye 26
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3102030
PubMed Central
by Krantz, Seth B.; Shields, Mario A.; Dangi-Garimella, Surabhi; Bentrem, David J.; Munshi, Hidayatullah G.
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3840442
PubMed Central
texts
eye 22
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3754282
PubMed Central
by Yang, Kai; Song, Yun; Tang, Ya-Bing; Xu, Zu-Peng; Zhou, Wei; Hou, Li-Na; Zhu, Liang; Yu, Zhi-Hua; Chen, Hong-Zhuan; Cui, Yong-Yao
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3975135
PubMed Central
by Diaz-Lopez, Antonio; Moreno-Bueno, Gema; Cano, Amparo
texts
eye 22
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4008290
PubMed Central
by Malouf, Gabriel G; Taube, Joseph H; Lu, Yue; Roysarkar, Tapasree; Panjarian, Shoghag; Estecio, Marcos RH; Jelinek, Jaroslav; Yamazaki, Jumpei; Raynal, Noel J-M; Long, Hai; Tahara, Tomomitsu; Tinnirello, Agata; Ramachandran, Priyanka; Zhang, Xiu-Ying; Liang, Shoudan; Mani, Sendurai A; Issa, Jean-Pierre J
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4053791
PubMed Central
by Jing, Yingying; Han, Zhipeng; Zhang, Shanshan; Liu, Yan; Wei, Lixin
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3179439
PubMed Central
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3966144
PubMed Central
by Maier, Harald J.; Wirth, Thomas; Beug, Hartmut
texts
eye 26
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3840444